top of page

UÇHİSAR-KAPADOKYA

CCR-SPA HOTELS

KAPADOKYA

11   /   12   /   2005

CCR-SPA HOTELS, Nevşehir'in Uçhisar Kasabasında yeralan, mevcut halinde bir kısmı yapılmış ancak, çeşitli nedenlerle inşaatı durdurulmuş

bir yapı iken, mülkiyetin el değiştirmesiyle, projenin yeniden ele alınarak ana siluete ve Uçhisar evlerinin mimari doku karakterine uyumlu bir hale getirilmiş, Otel kullanımına açılması sağlanmıştır.

Bu yapı ya da yapı grupları tasarlanırken, yeni yapı gruplarından farklı olarak, yapının özgün mekan kurgusu bozulmadan ihtiyaca yönelik ilave mekanların sonradan eklenmesiyle geleneksel mimari plan kurgulanmıştır. Cephe karakteri de sadece bölgede bulunan tüflü taş kullanılarak yapılan bir tasarım değil, kaya oluşumlarından çıkarılan ve farklı renk harmonilerinin gözlemlendiği Kapadokya'nın büyülü güzelliğini, mimari cephe düzenlemesinde kullanılmasıyla, tasarım zenginliği yaratması sağlanmaya çalışılmıştır. Otel tasarımında önce mevcut yarım kalan inşaat halindeki yapının ağır kitlesel etkisi hafifletilmiştir. CCR Hoteli'nin restorant ve spa olarak tasarlanan kısımları eski yapı izlerine ulaşılmadığından, "geleneksel mimari karakterde yapıların, modern bir anlayışla tasarlanmasıyla ortaya çıkarılmıştır.

bottom of page