top of page

PORTLAND

Premıer&

best western kapadokya

11   /   06   /   2015

"Ütopya Oteli" olarak Ürgüb'e kazandırılan, restorasyonunu ilk olarak 2010 yılında,  Otelin devamı niteliğinde, Mülk Sahibi Turgut Yurttaş'ın satın aldığı komşu parsellerle bir bütün olarak tasarladığım küçük bir kısmı eski eser yapılardan oluşan, Kapadokya'nın yeraltı şehri konseptinde tasarlanmış ve "Premier Best Western Kapadokya" olarak, Ürgüb'e kazandırılmış tek otelidir. Pembe taşla vurgulanan döner merdiven hacmi ve ortasından yükselen şeffaf asansör kulesi, bu etkileşimin spesifik bir parçası haline getirilmiştir. Bu yapı gruplarında tek Tescilli yapı olan taş süslemeli 3'lü kemerli divanhane, Otel tasarımında en çok etkilendiğim yapı elemanlarından bir olmuştur. Ayrıca Urgüp anayolunun yakınında yeralan 30 parselde mevcut "güvercinlikli kaya ev" olduğu gibi korunmuş, ancak çağdaş yaşam koşullarına cevap veren iç mekan düzenlemesiyle konut işlevinden, otel işlevine dönüştürmüştür.

Prensip olarak proje tasarımımda, "eski eser yapılar"ın özgün karakterleri bozulmadan, ilave mekanlar kurgulanmış ve bu yeni yapılar, mümkün olduğu kadar farklı konum ve proprosiyonlarla modern mimari karakteriyle, eski eser yapıların özgün hallerini vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yapının mimari tasarımında Mülk Sahibi Turgut Yurttaş'ın da tasarımıma olan inancı sayesinde "Premier Best Western Kapadokya" Oteli ortaya çıkmıştır.

bottom of page